Bram Stokers Dracula

 • av Crepax Guido


  ISBN: 917089-031-5
  150 sidor, svartvitt

  album (ca A4), Danskt band

  mer i Litteratur tolkad som serie

  190,00 kr

  Crepax följer Stokers roman troget, men i bilderna gör han en konstnärlig tolkning långt utöver den välkända handlingen. Han lyfter fram den dystra besattheten, och tolkar den underliggande sexualiteten i Stokers roman med precis den rätta balansen mellan dov fasa och illa dold lust, på ett sätt som lämnar de flesta vampyrromaner och -filmer långt bakom sig. Han koncentrerar sig inte minst på ombytligheten mellan fasa och frestelse, det intima bandet mellan offer och vampyr, som är livsnerven i Stokers klassiker under all viktoriansk bråte och ytlig skräck.

  Kanske är "Dracula" mästerverket i denne tecknares produktion - ett obestridligt huvudverk i den moderna seriekonsten.
  Långt förord om vampyrmyten av Horst Schröder.

  "(Crepax) säregna bildkompositioner... skapar både spänning och erotisk glöd i berättandet"
  (Maria Sundkvist i Dagens Nyheter)


There be parties
randomness