Pris & portopolicy

Portot är baserat på vikten av böckerna i beställningen:

  • upp till 250g: 30 kr
  • 251g - 1000g: 50 kr
  • 1001g - 2000g: 80 kr
  • 2001g - 5000g: 200 kr
  • över 5000g: 300 kr
There be parties
randomness