Robin

Rembrandts son

Titus van Rijns mamma dör när han är ett år gammal, och pappa Rembrandts tålmodiga trolovade, tjänsteflickan Geertje, blir hans älskade nya mamma.
Men det förblir inte alltid så. I ett atmosfärrikt tecknat Amsterdam, där ljud och dofter slår emot oss, följer vi Titus korta levnad genom glädje och sorg.

Bokformat, Danskt band, häftad, svartvitt, 304 sidor  
Pris: 280,00 kr
There be parties
randomness