Mills, Pat [text]

Sláine - Demondråparen

Text: Pat Mills, bild: Glen Fabry

Romare och demoner invaderar forntidens Britannien - men den nybrutale keltiska hjälten Sláine försvarar landet med yxan Skallklyvaren i handen. 

Sláine, den skoningslöse kämpen, svärdet Skallklyvarens herre, Irlands överkonung, ska dö till jordgudinnnans Danus ära i det rituella kungaoffret.

album (ca A4), häftad, färg, 48 sidor  
Pris: 155,00 kr
There be parties
randomness